Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Распопов Віктор Борисович

Распопов Віктор Борисович

Директор

Голова Вченої ради Центру

Кандидат фізико-математичних наук, доцент

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

 

Доцент В.Б. Распопов - автор наукових, науково-методичних та науково-популярних статей, навчальних посібників з ефективного використання ІКТ для активізації навчального процесу студентів, підвищення кваліфікації викладачів і науковців, творчого навчання юних програмістів з числа академічно обдарованих вихованців Малої академії наук України. 

 

 

Актуальні публікації:

 

 

Распопов В.Б., Манжула А.М. О повышении ИКТ-квалификации научных кадров в Украине: опыт, проблемы, перспективы: Доклад на Международной научно-практической конференции "Подготовка научных кадров: опыт, проблемы, перспективы". (Минск, 6 декабря 2019 г.) - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://ru.calameo.com/read/00316837208a43a08208b

 

см. также:

Распопов В.Б., Манжула А.М. О повышении ИКТ-квалификации научных кадров в Украине: опыт, проблемы, перспективы: Подготовка научных кадров : опыт, проблемы, перспективы: материалы Международной научно-практической конференции. Минск, 6 декабря 2019 г. / ГУО «Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси». — Минск : ИВЦ Минфина, 2020. — 140 с. - C.: 13-16.  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://ru.calameo.com/read/0031683727395fbb4a86f

Распопов В.Б. Тридцать три года успешной деятельности Научно-учебного центра прикладной информатики НАН Украины. - Ідеї академіка В.М. Глушкова і сучасні проблеми штучного інтелекту. Матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. "Глушковські читання", Київ, 2019 р. / Уклад.: Ю.В. Крак, А.О. Пашко, А.А. Мельниченко, В.Д. Піхорович; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка, ф-т комп'ютерних наук та кібернетики; Нац. техн. ун-т України "КПІ ім. І. Сікорського", ф-т соціології і права; Ін-т кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України; Ін-т проблем мат. машин і систем НАН України. - Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. - 156 с. С.: 121-124. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://ru.calameo.com/read/00316837275adb75eb95b

 

Распопов В.Б. О компьютерно-математическом моделировании взаимовлияния олигархата и коррупции в постперестроечной экономике. -   Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: матеріали XХІV Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 19–21 червня 2019 р. / НАНУ, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ. – «Видавництво «Фенікс», 2019. – 243 с.  – С.: 180-185. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://ru.calameo.com/read/0031683727c0cc58f36c5

 

Гупал А.М., Островський О.В., Распопов В.Б. Практичне опануваня методами комп'ютерної математики в навчальному курсі "Біоінформатика" /В кн. Міжнародний науковий симпозіум «Інтелектуальні рішення»: Теорія прийняття рішень: праці міжнародної школи-семінару, 15-20 квітня 2019 р., Ужгород / Міністерство освіти і науки України, ДВНЗ "Ужгородський національний університет" та [ін.]; наук. ред. Л.Ф. Гуляницький. – С.: 217-218.

 

 

 

  Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ, "Інформаційно-аналітичне агенство", 2018. - 445 с.

 

Распопов В.Б. Адаптивна максимізація прибутку монополії в умовах "корупційного ринку". - Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. - Київ, "Інформаційно-аналітичне агенство", 2018. - 445 с. - С.: 275-280.- [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://en.calameo.com/books/00316837266e49e0e7630

PDF-file => тут

 Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. (Україна, Київ, 13-15 грудня 2017 р.) - Київ, 2017

Гупал А.М., Островський О.В., Распопов В.Б. Навчальний курс "Біоінформатика" для студентів дослідницького вишу. - Сучасна інформатика: проблеми, досягнення та перспективи розвитку. Тези доповідей Міжнародної наукової конференції, присвяченої 60-річчю заснування Інституту кібернетики імені В.М. Глушкова НАН України. (Україна, Київ, 13-15 грудня 2017 р.) - Київ, 2017, - 344 с. - С.: 261-262.

 

Dr. Gevorg Karapetyan, Распопов В.Б., Ткачов І.І. ІКТ-інструменти для активації співпраці науковців країн ЄС за програмою "Горизонт-2020". - Там же. - С.: 274-275.

 

Распопов В.Б. Трансфер інформаційно-комунікаційних технологій в наукову практику: гуманітарний аспект. - Там же. - С.: 296-298.

 

Вчені записки Таврійського національного університету імені В.В. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 28 (67), № 2, 2017. Распопов В.Б. Інженерний підхід до проектування математичного блоку експертної системи технолога. - Вчені записки Таврійського національного університету імені В.В. Вернадського. Серія: Технічні науки. Том 28 (67), № 2, 2017. - 70 с. - С.: 44-48. 
IV Міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еворюціонуючі системи" (20-21 травня 2016 року): Збірник праць: Частина 2. Распопов В.Б. Дисциплина "Биоинформатика" в исследовательском университете.  IV Міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еворюціонуючі системи" (20-21 травня 2016 року): Збірник праць: Частина 2. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України  НАІ. - 2017. - 241 с. - С.: 234-241.
IV Міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еворюціонуючі системи" (20-21 травня 2016 року): Збірник праць: Частина 2.

Распопов В.Б. Тридцать три года служения идее МАН.  IV Міжнародна науково-практична конференція "Відкриті еворюціонуючі системи" (20-21 травня 2016 року): Збірник праць: Частина 1. – Ніжин: ВНЗ ВП НУБіП України  НАІ. - 2016. - 290 с. - С.: 9-20.


Інформаційна культура в забезпеченні сталого розвитку людства: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Маріуполь, 9 листопада 2016 р. Дубко В.О., Распопов В.Б., Семяновський В.М. Моделювання сталого розвитку. - Інформаційна культура в забезпеченні сталого розвитку людства: зб. матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції, Маріуполь, 9 листопада 2016 р. / Маріупольський державний університет. - Маріуполь: МДУ, 2016. - 248 с. - С.: 26-29.

Розробка моделей та методів аналізу складних систем засобами комп'ютерної математики / Під ред. доцента В. Б. Распопова // Науково–учбовий центр прикладної інформатики НАН України. — Київ: НУЦПІ НАНУ, 2016. — 122 с.

Розробка моделей та методів аналізу складних систем засобами комп'ютерної математики / Під ред. доцента В. Б. Распопова // Науково–учбовий центр прикладної інформатики НАН України. — Київ: НУЦПІ НАНУ, 2016. — 122 с.
Bioinformatics Гупал А.М., Островський О.В., Распопов В.Б. Навчальний курс для магістрів, аспірантів і науковців "Біоінформатика". - В кн.: Сучасна наука: теорія і практика: Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасна наука: теорія і практика" (м. Запоріжжя, 27-28 листопада 2015 р.) / ГО "Інститут освітньої та молодіжної політики"; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. - Запоріжжя: ГО "ІОМП", 2015. - 184 с. - С. 24-29.

Doslidnickiy Universitet

Распопов В.Б. На часі - Дослідницький університет. - Газ. "Освіта", № 39, 20 жовтня 2014 року. - С. 13

Манжула А.М., Распопов ВБ.

Raspopov V.B., Manzhula A.M. Creative approaches to computer science education. - Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 5. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2010. - 202 с. -с. 87-96.

 

Манжула А.М., Распопов В.Б. Диактические аспекты использования MS POWER POINT. - Інформаційні технології в освіті: Збірник наукових праць. Випуск 9. - Херсон: Вид-во ХДУ, 2011. - с. 30-38.

Манжула А.М., Распопов В.Б. Манжула А.М., Распопов В.Б. Медиадидактика: методы создания учебной презентации // Научно-учебный центр прикладной информатики. - Киев: НУЦПИ НАНУ, 2011. - 141 с.
Распопов В.Б. Щоб вивчитись на науковця. - Ж-л "Вісник Національної Академії наук України", №12, 2012. - С. 44-54. Распопов В.Б. Щоб вивчитись на науковця. - Ж-л "Вісник Національної Академії наук України", №12, 2012. - С. 44-54.
Распопов В.Б. Напрямки діяльності Науково-учбового центру прикладної інформатики. / Упоряд. В.Б.Распопов // Науково-учбовий центр прикладної інформатики НАН України. - Київ: НУЦ ПІ НАНУ, 2012. - 32 с.
Распопоа В.Б. Распопов В.Б. Исследовательский университет в болонском процессе // Гуманітарний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди" - Додаток 1 до Вип. 31, Том І (43) : Тематичний випуск "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". - К.: Гнозис, 2013 - 632 с. - С. 264-271.
Распопов В.Б., Тудихата А.Ю. Распопов В.Б., Тудихата А.Ю. Готуємося до вступних випробувань з математики в міжнародну магістратуру за спеціалізацією "Економічна кібернетика" / Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України: Міждисциплінарний науково-методологічний семінар "Відкриті еволюціонуючі системи": Київська Мала академія наук "Дослідник". - Київ: НУЦ ПІ НАНУ, 2013. - 72 с.
Raspopov  

Распопов В. Б. На часі - Дослідницький Академічний університет. - В зб. "Сучасна освіта і наука в Україні. Традиції та інновації [Текст]: Матеріали ХХ Всеукраїнської з міжнародною участю науково-практичної конфеенції "Сучасна освіта і наука в Україні. Традиції та інновації" (м. Одеса, 25-26 жовтня 2014 р.) / ГО "Інститут освітньої та молодіжної політики; Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України. - Одеса: 2014. - 188 с. - С. 7-10.

   

Презентація до першого уроку з програмування для юних програмістів МАН => тут

Інші наукові, науково-методичні та науково-популярні статті, навчальні посібники з ефективного використання ІКТ в навчанні молоді, які до тепер були опубліковані доцентом В.Б.Распоповим => тут

 

metody-osvity-dorisli

 На відео: Вручення державного сертифікату - Свідоцтво про підвищення кваліфікації з дисципліни "Сучасні методи освіти дорослих", - викладачам НУЦ ПІ НАН України доценту кандидату фізико-математичних наук Распопову В.Б. , який  влітку 2018 р. вдосконалював  професійну педагогічну майстерність в Центрі освіти дорослих ТНУ імені В.І.Вернадського (м. Київ)