Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України долучився до виконання Програми спільної діяльності Національної академії наук України і Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки

Науково-навчальний центр прикладної інформатики НАН України долучився до виконання Програми спільної діяльності Національної академії наук України і Національної академії педагогічних наук України на 2020-2022 роки, яку 19 березня 2020 р. затвердили до виконання  Президент НАН України Б.Є. Патон і Президент НАПН України В.Г. Кремень. 

 

Вчена рада Центру затвердила план участі НУЦ ПІ НАН України як співорганізатора  регіонального форуму престижної  Третьої Міжнародної науково-практичної  конференції  "Підготовка наукових кадрів: досвід, проблеми, перспективи" (грудень 2021 р., Мінськ, Білорусь). Організатор конференції  -  ІПНК НАН Білорусі, з яким НУЦ ПІ НАН України має давні партнерські стосунки,  в 2019 році урегульовані чинною Угодою про творчу співпрацю  наших фукнціонально споріднених науково-навчальних установ.

19 березня 2020 р. президент НАН України академік Борис Патон та президент НАПН України академік Василь Кремень затвердили «Програму спільної діяльності Національної академії наук України та Національної академії педагогічних наук України на 2020 – 2022 роки». Програмою передбачено проведення низки заходів за спільної участі фахівців установ НАН України та НАПН України.
Установи НАН України, підрозділи, наукові напрями, про які йдеться у повідомленні: